Eerste bezoek


In het algemeen zal tijdens het eerste bezoek geen tandheelkundige behandeling plaatsvinden, tenzij daar een dwingende reden voor is; als er sprake is van een pijnklacht. U krijgt een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op uw persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens. Als u bepaalde medicatie gebruikt, is het van belang dat u over de namen en doseringen beschikt. U kan deze vragenlijst binnenkort hier downloaden en voor uw eerste bezoek al rustig thuis invullen. Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden en als er geen recente röntgenfoto's beschikbaar zijn, zullen deze  worden gemaakt. Aan de hand van dit onderzoek en de foto's zullen we u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit. Ook met alle mogelijke vragen kunt u op dat moment terecht.

Onze kleinste patiëntjes worden bij het eerste bezoek alleen vertrouwd gemaakt met de apparatuur , de materialen en de tandarts. Ervaring leert dat dit hun vertrouwen op lange termijn bevordert.

Openingsuren

Maandag tot vrijdag 9.00 tot 18.00 uur Donderdag gesloten - Tel 054/419440