Afspraken


Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan maken wij één of meerdere vervolgafspraken met u. Wij melden u het uur dat u verwacht wordt en de geschatte duur van de behandeling. Omdat wij niemand graag lang in de wachtzaal laten zitten vraagt dit een praktijkorganisatie die anders is dan vroeger. Wij durven u dan ook vragen om bij elke afspraak 5 minuutjes op voorhand aanwezig te zijn en ons minstens 48 uur van te voren te verwittigen indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen. Dit kan telefonisch of via mail. Het tijdig afzeggen van een afspraak laat ons toe iemand anders sneller te helpen. Indien u ons niet of niet tijdig verwittigt dat u een afspraak niet kan nakomen zien wij ons genoodzaakt de voorziene tijd in rekening te brengen.
Indien twee maal een afspraak niet wordt nagekomen zal u geen nieuwe afspraak meer kunnen krijgen.

Openingsuren

Maandag tot vrijdag 9.00 tot 18.00 uur Donderdag gesloten - Tel 054/419440